Single Blog

Sáp nhập Hạ Long – Hoành Bồ vào ngày 12/01/2020

Tin tức

Ngày 17/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh. Trong đó, phương án của Quảng Ninh về việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long thành đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước đã nhận được sự tán thành của 100% đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tại 11 tỉnh (ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.

Theo đó, đối với sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, Quảng Ninh sẽ sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Phương án thực hiện là nhập toàn bộ diện tích tự nhiên và quy mô dân số của huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long. Đơn vị hành chính sau khi sắp xếp lấy tên là thành phố Hạ Long với diện tích hơn 1.110 km2, gấp 4 lần diện tích hiện nay. Đồng thời, thành lập phường Hoành Bồ (trên cơ sở hiện trạng của thị trấn Trới) thuộc TP Hạ Long mới. Việc sáp nhập sẽ giúp mở ra không gian phát triển, khai thác tốt lợi thế về đất đai, tài nguyên rừng – biển, văn hóa bản địa và quy hoạch đô thị hiện đại hơn.

Sau khi công bố sáp nhập, thành phố Hạ Long sẽ là đô thị trực thuộc tỉnh lớn nhất cả nước.

Cùng với đó, Quảng Ninh cũng sẽ tiến hành sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của 5 huyện, thành phố. Sau khi sắp xếp, sáp nhập, Quảng Ninh sẽ giảm 1 đơn vị hành chính cấp huyện, giảm 9 đơn vị hành chính cấp xã. Riêng huyện đảo Cô Tô được đề nghị không sắp xếp với đặc thù là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh.

Sau khi được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh đã chỉ đạo, đồng ý chủ trương để Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chuẩn bị tổ chức lễ công bố sáp nhập huyện Hoành Bồ vào thành phố Hạ Long thành thành phố Hạ Long vào ngày 12/01/2020./.

Leave a Reply